Naše služby

ČO PRE VÁS VIEME ZABEZPEČIŤ

Naši klienti sú pre nás aj veľkou motiváciou a posúvajú nás ďalej v šírke portfólia, a preto okrem upratovacích služieb poskytujeme:

 • dodávanie hygienických potrieb
 • dezinfekciu priestorov ozónom, polymérovú dezinfekciu
 • starostlivosť o rastliny interiér/exteriér
 • výmenné rohože / logové rohože
 • drobné údržbárske práce a drobné stavebné práce
 • kávomaty / postmix 

AKO ZABEZPEČIŤ TOP SLUŽBY?

 • rozumieť problematike
 • pracovať len s tými najlepšími
 • vždy sa správať férovo ku klientom a aj k zamestnancom
 • sledovať trendy a inovácie
 • environment nebrať len ako "populárnu tému"